U zoekt kwaliteit | wij bieden meer

Vening Meineszstraat 1, Ede

Basiscursus Bedrijfshulpverlening ( NIBHV )

 

Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren, zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Elk bedrijf heeft daarom één of meer bedrijfshulpverleners nodig. Deze cursus is bestemd voor iedereen die in het kader van een veilige werkomgeving wil optreden als bedrijfshulpverlener binnen het bedrijf.

Cursusduur: 8 uur per onderdeel volledig klassikaal of online module en 4 uur per onderdeel, zie hieronder.

Cursusinformatie

De basiscursus Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen:

 1. BHV Eerste Hulp: In dit onderdeel van de cursus wordt aandacht besteed aan het theoretische en praktische gedeelte van de levensreddende en overige Eerste Hulp handelingen.
 2. BHV Brand en Ontruiming: Hierin wordt aandacht besteed aan de omgang met kleine blusmiddelen en het daadwerkelijk blussen van een beginnende brand met blusapparatuur. Tevens wordt de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten behandeld en wordt aandacht besteed aan de rol van de BHV-er bij een ontruiming.

Examen NIBHV

Het examen bestaat uit een praktisch en theoretisch deel. Wanneer u het examen met goed gevolg hebt afgelegd, ontvangt u een certificaat. Heeft u zowel het certificaat van het EH als het B/O – gedeelte behaald, dan ontvangt u het BHV diploma.

Het theorie-examen bestaat elk uit meerkeuzevragen voor Eerste Hulp en Brand en Ontruiming. Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren. Het praktijkexamen wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren. Zij beoordelen de verrichtingen aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in het examenreglement.

Het diploma en de certificaten zijn twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Heeft u uiterlijk binnen drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur geen herhalingscertificaat behaald, dan moet u opnieuw het diploma van de Basisopleiding BHV behalen.

BHV-pas

Cursisten die een diploma BHV of een herhalingscertificaat hebben behaald, krijgen een BHV legitimatiebewijs (pasje). Het pasje is twee jaar geldig. De eigenaar van het pasje is verzekerd tijdens de geldigheidsduur van het pasje.

Onderdelen die o.a. tijdens de cursus aan bod komen:

BHV-Eerste Hulp

 • reanimeren
 • bewusteloos slachtoffer met ademhaling (stabiele zijligging)
 • hoe te handelen bij shock
 • huidwonden
 • ernstig uitwendig bloedverlies
 • brandwonden
 • botbreuken en ontwrichtingen
 • oogletsels

BHV-Brand en Ontruiming

 • hulpverlening bij brand
 • Communicatie, ontruiming en nazorg
 • Brandbestrijding alsmede brandpreventieve maatregelen.

Prijzen NIBHV

Basiscursus

 • Volledig klassikaal, 2 dagen : € 335,00 per persoon plus 2 x € 13,50 lunchkosten
 • E-learning plus 1 dag klassikaal: € 255,00 per persoon plus 1 x € 13,50 lunchkosten € 128,00 indien 1 dagdeel gevolgd wordt

Herhalingscursus

 • € 92,00 per person per dagdeel
 • € 198,00 hele dag inclusief lunch (kan ook op 2 dagen)
 • Cursusprijs voor een groep: € 925,00 per dagdeel voor maximal 15 herhalers

Alle prijzen zijn ex 21% btw. Bij 6 of meer personen van hetzelfde bedrijf geldt 5% karting op de totale groepsprijs.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

 

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?