EHaK

De Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) wordt beïnvloed door de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Verder is de kans op bepaalde ongelukken bij kinderen groter dan bij een volwassene. Een kind kan gevaar niet goed inschatten en kinderen kunnen speciale kinderziekten krijgen. Tijdens deze cursus leert u hoe u eerste hulp verleent aan zuigelingen en kinderen tijdens stoornissen in de vitale functies en de behandeling van veelvoorkomende plaatselijke letsels. U krijgt inzicht de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Omdat steeds meer zorgverzekeraars vanuit preventief oogpunt handelen, is de vergoeding voor een EHBO-cursus toegenomen. Het is heel goed mogelijk dat een deel van uw EHAK- cursus vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Bij Medisch Centrum Ede kunt u zowel voor de opleiding EHaK als de jaarlijkse herhalingstraining terecht. 

Kosten . €95,-