Cursussen

Cursus Tafelspecialisatie © (Deep Tissue Technics)

Cursus Manuele Wervelcorrecties©(bekkenscheefstand/kanteling)

Cursus Tennisarm Therapie©

Zelf meenemen: makkelijke kleding plus 2 grote en 1 kleine handdoek.

Libosan Therapy © (Tafelspecialisatie, Manuele wervelcorrecties en Tennisarm Therapie)

De opleiding “Libosan Therapy” is 15 jaar geleden ontwikkeld door Jürgen Libosan op basis van eigen ervaringen als therapeut en het vele werken met collega masseurs en andere lichaamsgerichte therapeuten. Ook eigen ervaringen na een hernia operatie en het genezingsproces dat verkeerd verliep door onjuist medisch handelen, hebben de aanleiding gegeven om een methodiek te ontwikkelen die enerzijds uitgaat van een goed begrip van de klachten en hun evt. oorzaak en vervolgens het inzetten van een adequate behandeling.

Doelen van de cursussen Tafelspecialisatie, Manuele wervelcorrecties en Tennisarm Therapie (Libosan Therapie)

In de opleiding worden drie doeldomeinen nagestreefd:

 • 1a. Kennis van de anatomie: De cursist moet kennis hebben van anatomische processen in het lichaam, welke afwijkingen en klachten kunnen zich voordoen en hoe manifesteren deze zich. Hij moet de vertaling kunnen maken tussen de gepresenteerde klachten, de mogelijke secundaire klachten en de oorzaak hiervan.
 • 1b. Diagnostische kennis: Op basis van een goed diagnostisch proces moet kennis en inzicht ontstaan welke behandelmethode geëigend is en waarom tafelspecialisatie in welke gevallen de aangewezen interventie is.
 • 1c. Methode kennis: Vervolgens moet kennis bestaan volgens welke stappen de methode dient te worden uitgevoerd en op welke bijkomende effecten gelet moet worden. Deze kennis moet in het kader van een (mondelinge) behandelovereenkomst aan de cliënt overgedragen kunnen worden waarbij aansluitend op kennis- en intelligentie niveau van de cliënt, uitleg gegeven wordt over het waarom, wat en hoe van de methode Tafelspecialisatie en op vragen een voldoende en bevredigend antwoord gegeven kan worden. Deze informatie moet een juiste weergave zijn van te hanteren methode.
 • 2. Vaardigheidsdoelen: De cursist moet de methode Libosan Therapy vaktechnisch kunnen uitvoeren. Na de cursus moet hij de vaardigheden hebben om in iedere fase van de behandeling de juiste handelingen te verrichten. Hierbij moet hij de interactie tussen zijn eigen handelen en de reactie van de cliënt hierop, tijdig signaleren, kunnen begrijpen en duiden en er vervolgens naar handelen.
 • 3. Doelen op Betrekkingsniveau:
  • Heeft een juist contactname met de cliëntSpreekt de cliënt op de juiste wijze aanWeet vertrouwen op te bouwenWeet op de juiste wijze het gesprek te voeren, met een open vraagstelling, waarin de cliënt goed gehoord wordt en begrepenHeeft begrip voor de beleving van de cliëntKan helder verwoorden wat er (wellicht) aan de hand is, waardoor dat kan zijn ontstaan en in stand blijft. (diagnostische uitleg geven)Kan een voor de cliënt begrijpelijk behandelaanbod formuleren en hierbij aangeven wat dit voor de cliënt betekent en hierop instemming verwerven (informed consent).Weet hierbij ook de verwachtingen van de cliënt te betrekken en als deze nier reëel zijn, deze te wijzigenKan de rol van de therapeut en die van de cliënt duidelijk aangeven endeze ook bewaken. Weet de cliënt te motiveren om zijn eigen aandeel in de behandeling te nemen (thuis oefeningen bijv.).

Achtergrond van de doelen

Kennis van de anatomie en fysiologie is een must. De behandelaar moet vanuit zijn kennis van het lichaam weten wat hierin plaats kan vinden, en hoe klachten kunnen ontstaan. En van hieruit zich richten op het klachtenpatroon van de cliënt om dit adequaat te duiden en te diagnosticeren.

In deze cursus wordt aanvankelijk expliciet aandacht besteed aan het goed in kaart brengen van het klachtenpatroon van de cliënt. Dit is voor beide partijen van groot belang: Voor de behandelaar om de juiste behandeling voor te stellen en voor de cliënt om zijn klachtenpatroon te begrijpen. Een pijnklacht is veelal niet de oorzaak van de probleem, maar het gevolg er van. De oorzaak kan op een heel andere plaats gezocht worden dan de pijnklacht zich voordoet.

Communicatie is een wezenlijk onderdeel van tafelspecialisatie (zo niet van iedere behandeling). Tijdens de cursus krijgen de cursisten communicatie training, die van belang is om goed te kunnen luisteren naar de cliënt in iedere fase van de behandeling.

Tijdens de anamnese wordt gefocust op de cliënt in zijn geheel, dus niet alleen zijn klachten waarmee hij zich aanmeldt cq verwezen wordt, maar ook de verdere omstandigheden van de cliënt, zijn leefwijze en mogelijk bijkomende of andere problemen en behandelingen. Vanuit dit geheel kan een beter begrip ontstaan over de mogelijke diagnose en verklaring voor de klachten.

In deze fase is de cliënt veelvuldig aan het woord en worden vooral open vragen gesteld. Een heel belangrijk facet hierbij is om de cliënt aan te horen zonder dat je aandacht afgeleid wordt, door bv het opschrijven van wat de cliënt vertelt. De cliënt zal vooral zijn primaire klacht (de klacht die het meeste aanwezig is) presenteren: “Ik heb zo’n last/pijn van/aan ….” Echter het is wezenlijk om ook op zoek te gaan naar de secundaire klachten die vaak meer informatie geeft voor het stellen van de juiste diagnose.

Door een goede communicatie kan het vertrouwen van de cliënt worden gewonnen. Zonder vertrouwen wordt minder (volledige) of minder betrouwbare informatie verkregen en zonder deze informatie is de cliënt minder goed te behandelen. Daarnaast is vertrouwen in de behandeling en behandelaar tevens een belangrijk ingrediënt voor een effectieve behandeling.

De doelen: kennis, vaardigheden en betrekkingsniveau dragen alle drie gezamenlijk bij aan het stellen van de juiste diagnose, Kennis moet leidend zijn om patronen en afwijkingen te lokaliseren om tot de eerste of voorlopige diagnose te komen. Deze diagnose is vervolgens een startpunt bij het vervolg: de lichaamsinspectie.

Tijdens de lichaamsinspectie incl. het invullen van het pijnformulier, wordt hypothese toetsend gewerkt: op basis van eerdere vermoedens uit het verhaal van de cliënt, wordt nader onderzoek gedaan om zo te komen tot een zo volledig mogelijke diagnose om vervolgens een behandelplan op te stellen.

Hoewel er richtlijnen zijn hoe de behandeling kan worden uitgevoerd, is van groot belang om van dit patroon (protocol) af te wijken en over te schakelen naar een andere behandelmethodiek indien hiervoor signalen aanwezig zijn (verbaal of manueel). Het toepassen van deze flexibiliteit is wezenlijk omdat de ervaring leert dat vaak te veel volgens ‘standaarden’ wordt gewerkt en de cliënt hierbij te weinig gehoord/gevoeld wordt. Een behandeling is geen standaard, maar wordt steeds aangepast aan de actuele situatie en klachten/mogelijkheden van de cliënt.

Voorwaarden deelname

De cursist dient een adequate opleiding te hebben op het gebied van massage. Hij dient actuele kennis te hebben van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, ook in de diverse levensfasen. De cursus is bedoeld voor de gevorderde (sport)masseur, fysiotherapeuten, podologen en manueel therapeuten, die hun kijken naar de klachten van de cliënt en oordeel over de aard van de klachten willen verruimen en hun behandelingsmogelijkheden willen uitbreiden.

Cursus inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod in de opleiding Libosan Therapy:

 • Anamnese
 • Inspectie
 • Het in kaart brengen van de spierconditie van de cliënt (pijnformulier)
 • Diagnose en behandelingsvoorstel
 • Manipulatie/mobilisatie
 • Opwarming van de behandeling
 • Behandeling
 • Corrigeren van het bekken en wervels
 • Behandelen van musculatuur
 • Medical tapen ter ondersteuning van de behandeling

Methodiek en opzet

 • Leren op basis van details ipv op kracht (jezelf beschermen)
 • Het werken volgens het K.I.S. (Kort, Intensief, Switch)
 • Technieken:
 • Deep tissue technieken
 • Triggerpoint technieken
 • Bindweefsel technieken
 • Manipulatie/mobilisatie
 • Tapen

Vervolg en nazorg (hoe de cliënt wekelijks te behandelen en goed kunnen schakelen in je behandeling).

Cursus duur

Studie-uren van de cursist (praktijk en theorie).

 • Praktijk 80 uur (thuis studie)
 • Theorie 80 uur (thuis studie)

Totale duur van de Opleiding inclusief examen en extra les 85/90 uur docent contact uren.

Voor wie is de opleiding Libosan Therapy bestemd

De Libosan Therapy kan worden ingezet bij een uiteenlopend aantal klachten:

 • Hoofdpijnen
 • Tintelingen in handen/vingers en last van de polsen
 • Slijmbeursontsteking (bursitis) in de schouder
 • Pijn tussen de schouderbladen.
 • Frozen Shoulder
 • Last van de liezen, knieen en enkels
 • Lage rugklachten
 • Piriformis Syndroom

Kosten van deze opleiding bedragen € 1250,- inclusief lesmateriaal, extra les en examen, beeldmateriaal en voor de dagcursussen een uitgebreide lunch. Kosten examen: Zit bij de cursus inbegrepen.

Certificaat en diploma

Iedere cursist ontvangt na afloop van de opleiding een certificaat met bewijs van deelname aan deze opleiding.

Om er zeker van te zijn dat je alle stof voor 100% beheerst, kun je ook opgaan voor je diploma.
Tijdens het examen worden alle onderdelen van de opleiding getoetst.
Het examen zal ongeveer 2 uur per cursist in beslag nemen. Informatie hierover krijgt de cursist tijden de lesdagen.