anatomie en beweging

Deze cursus is de manier voor deelnemers om een nieuwe vaardigheid aan te leren of om een vaardigheid verder uit te diepen. Belangrijk voor de start van de module is dat je kennis met betrekking tot de anatomie van de halswervelkolom up-to-date is. Voer de opdrachten uit als voorbereiding op trainingsdag 1.

onderzoeken en voelen

Belangrijk voor het aanleren van technieken is dat je kunt bepalen of bewegingen restricties hebben. Waar komen de beperkingen vandaan en welke factoren zijn van invloed?

vaardigheden

Welke technieken kun je inzetten en wat gebeurt er onder je handen? Hoe voelt het aan?

verdieping en beter worden

Om vaardigheden te trainen doorloop je een proces. Kennis is een kant, maar uitvoeren van mobilisatietechnieken is de andere kant. Welke instructies heeft iemand nodig om beter te functioneren?

zijn alle tools aanwezig?

Op de laatste dag van de training gaan we kijken of je het geleerde kunt toepassen in de praktijk.

Tijdens deze cursus van vijf avonden leer je vaardigheden aan om mensen met beperking van beweging van de nek te mobiliseren op een zachte en subtiele manier. We gaan in op de oriëntatie van de gewrichtsvlakken en de bewegingsmogelijkheden van de verschillende wervelniveaus. Daarbij komen ook de aspecten van het oriënterend onderzoek, indicaties, contra-indicaties, veiligheid en oefeningen aan bod.

De nadruk van deze cursus ligt op de praktijk. Voor iedere cursusavond staan in een web omgeving enkele opdrachten als voorbereiding klaar voor een optimaal leerproces. Dit kunnen zowel theoretische als praktische opdrachten zijn.

De cursus wordt gegeven door Hans Kropman, master manueel therapeut met meer dan 30 jaar ervaring in zijn vak.

Doel van de module

Aanleren van vaardigheden voor het veilig mobiliseren van CWK bij aspecifieke nekklachten met kennis van anatomie, indicaties en contra-indicaties.

Leerdoelen

Cursist is aan het eind van de module in staat om een aantal zachte mobilisaties van de cervicale wervelkolom veilig uit te voeren aangevuld met spiertechnieken en huiswerkoefeningen.

Beginniveau

Fysiotherapeut, oefentherapeut, massagetherapeut (Basis medische kennis)

Inhoud cursus

  1. Anatomie cervicale wervelkolom gericht op de gewrichten – oriëntatie gewrichtsvlakken
  2. Bewegingsmogelijkheden – wat is normaal?
  3. Beperkingen van bewegen – hoe bepaal je dat?
  4. Indicaties en contra-indicaties
  5. Veiligheid en te verwachten reacties
  6. Vaardigheid – oriënterend onderzoek
  7. Vaardigheid – mobilisatietechnieken hoog, mid- en laag cervicaal
  8. Vaardigheid – hands-on spiertechnieken
  9. Vaardigheid – instructie van (huiswerk)oefeningen
  10. Vaardigheid – speciale technieken hoog cervicaal

Mobilisaties zijn alleen zachte technieken. Géén trust of high velocity technieken.

Voorbereiding bijeenkomsten

Voorbereiding cursusdagen door cursisten met gerichte opdrachten zodat het verkrijgen van vaardigheid op de voorgrond staat tijdens de bijeenkomsten.
Oefenen in eigen situatie tussen cursusdagen door of met medecursisten.